Dream Theater Australian Tour 2014
Ice Cube Australian Tour 2014
The Dickies Australian Tour 2015
ACCEPT Australian Tour 2014
The Skatalites Australian & New Zealand Tour 2014
Ingrid Michaelson Australian Tour 2015